Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0412-631788
  • info@duijnhoven-balk.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

07-09-2017

Maximale studielening kan riskant zijn

Studenten lenen regelmatig maximaal en blijven vervolgens toch thuis wonen. Hoe riskant is dat eigenlijk?

Sinds 2015 is een gratis studiebeurs niet meer vanzelfsprekend. En een studiebeurs is tegenwoordig dan ook vaak een lening. In bepaalde gevallen kan dat best riskant zijn. En dat leggen we graag even uit.

Ongeveer 62 procent van de studenten die in het eerste of tweede jaar zitten heeft het rentedragende studievoorschot. Hiervan heeft 40 procent het volledige bedrag niet nodig. Sterker nog, er blijft vaak nog van over om te sparen.
Toch betekent 'lenen', dat er een schuld wordt opgebouwd. En de meeste studenten vinden dat nauwelijks een probleem. Wat natuurlijk ook niet zo gek is, wanneer je je realiseert dat je (een deel ervan) gespaard hebt. De rente over de schuld is te verwaarlozen en met het gespaarde deel bouw je bovendien een buffer op. Dit zijn de conclusies van het Nibud na een onderzoek.

Het studievoorschot heeft het lenen populair gemaakt

In 2015 koos 30 procent van de studenten voor een studievoorschot. In 2017 is dit percentage al ruim verdubbeld. Voor 44 procent van de lenende studenten zijn de gunstige voorwaarden de belangrijkste reden om te lenen. 
Ruim een kwart van deze studenten leent zelfs maximaal. Ook als dat niet echt nodig is. Het huidige rentepercentage bedraagt nul. Hierdoor lijkt het gratis geld. Maar de schulden kunnen in de toekomst een probleem vormen.

10 procent van de studenten heeft financiële problemen

Volgens eigen zeggen heeft 1 op de 10 studenten op dit moment al een financieel probleem. Er is dan ook duidelijk een beeld ontstaan dat lenen normaal en gebruikelijk is. En dat is een gevaarlijke ontwikkeling. Want zeker wanneer een deel van de lening op een spaarrekening wordt gezet worden grote uitgaven gemakkelijker verricht. En linksom of rechtsom, de studielening blijft een lening die later terugbetaald moet worden. 

Een studieschuld is ook een schuld

Het hebben van een studieschuld heeft dan ook een ingrijpend effect op het leven na de studie. Er zijn nauwelijks starters op de arbeidsmarkt te vinden, die direct na de studie én een fijne baan hebben én gelijk een prima salaris. Het opstomen naar een hoger salaris kan jaren duren. Toch moet snel na de studie al begonnen worden met het afbetalen van de studieschuld. En dat terwijl een deel van het inkomen dan ook op gaat aan 'gewone' huishuur. 

Het kopen van een eigen woning, wat vaak als ideaal wordt gezien, is zelfs nóg lastiger, omdat het bestaan van de studiefinanciering ervoor zorgt dat de maximaal verkrijgbare hypotheek, lager is dan zonder de studielening. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens