Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0412-631788
  • info@duijnhoven-balk.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

30-07-2018

Betaalt de gemeente de uitvaart?

Steeds meer mensen blijken niet in staat de uitvaartkosten uit eigen middelen te voldoen. Daarmee kunnen ze ook geen invloed meer uitoefenen op de manier waarop afscheid wordt genomen. 

De afgelopen vijf jaren is het aantal begrafenissen op kosten van de gemeente met 15% gestegen. Een percentage dat ook de komende jaren zal blijven stijgen. Dit komt vooral omdat veel mensen geen uitvaartverzekering meer afsluiten. 

Uitvaart steeds duurder

1 op de 70 begrafenissen wordt op dit moment al betaald door de gemeente. Jaarlijks gaat het in Nederland om 150.000 begrafenissen of crematies. Een sobere uitvaart kost al gauw enkele duizenden euro's.

Terwijl mensen met een hoger inkomen de uitvaartkosten vaak nog wel uit eigen middelen kunnen betalen, is dat vooral bij mensen met een laag inkomen niet zo. Vooral die groep zou veel baat hebben bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.
Toch kiezen steeds meer mensen ervoor dat niet te doen. Simpelweg omdat ze de kosten van advies niet kunnen voldoen.

Maar indien er geen verzekering is en ook nog eens onvoldoende spaargeld, zal men zich noodgedwongen in de schulden moeten steken om de kosten van de begrafenis te kunnen voldoen. En niet zelden is zelfs dat niet meer mogelijk, met als gevolg, dat de gemeente dan de kosten moet overnemen. En ook de regie van de uitvaart gaat bepalen. 

Hoe kon het zover komen?

In het verleden waren de kosten voor advies en begeleiding inbegrepen in de premies. Daardoor waren er geen financiële drempels om een uitvaartverzekering af te sluiten. En met de toch lage premies van niet zelden tussen de vijf en tien euro per maand was een uitvaartverzekering voor vrijwel iedereen betaalbaar. 

Enige jaren geleden verbood de overheid het de uitvaartverzekeraars echter de kosten voor advies in de premie te versleutelen. Met als gevolg, dat de financieel adviseurs genoodzaakt werden hun kosten voor advies middels een factuur bij de consument in rekening te brengen. Daarbij ging de overheid er aan voorbij, dat dit bij veel consumenten een te hoge drempel op zou werpen. 

Oplossing

Verzekeraars willen nu proberen bij de overheid toestemming te krijgen de kosten van advies gespreid, middels een verhoging op de premie, met de consument te verrekenen. Daarmee lopen ze vooruit op een bijeenkomst met de Tweede Kamer in het najaar. Dan discussiëren de volksvertegenwoordigers met de verzekeraars, toezichthouders en maatschappelijke organisaties over de voor- en nadelen van het 'provisieverbod'. 

En dan?

Laten we het er over eens zijn, dat niet iedereen een uitvaartverzekering nodig heeft. Althans niet wanneer we gaan kijken naar de vraag hoe de kosten van een uitvaart betaald moeten worden. En door wie. 
Toch is er een grote groep mensen, die de uitvaart heel goed uit eigen middelen kan betalen. Maar er desondanks voor kiest hier toch een verzekering voor af te sluiten. Waarom? Omdat dan het andere argument over blijft: comfort. Want alles is dan al bij leven geregeld. En dat is voor de nabestaanden een hele zorg minder. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens