Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0412-631788
  • info@duijnhoven-balk.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

19-06-2019

Duur partneralimentatie wordt korter

Tot op heden kan een ex-partner, na een echtscheiding, maximaal 12 jaar verplicht zijn om partneralimentatie te betalen. Vanaf 2020 wordt die maximale duur waarschijnlijk ingekort.

De Eerste Kamer is akkoord met het inkorten van de maximale duur waarin partneralimentatie verschuldigd is. Er wordt al langer over gesproken dat de huidige maximale duur van 12 jaar wel erg lang is. De plannen zijn om het recht op partneralimentatie in te korten tot een maximale duur van 5 jaar, maar er zijn wel een aantal uitzonderingen vastgelegd. De inkorting zou per 2020 al in moeten gaan, maar dat kan nog veranderen. Hoe lang er alimentatie betaald moet worden is van nog meer zaken afhankelijk. De duur is maximaal 5 jaar, of de helft van de duur van het huwelijk als dat een kortere periode betreft.

Wat zijn de uitzonderingen?

Als een huwelijk minimaal 15 jaar heeft geduurd en de gerechtigde minder dan 10 jaar vóór de AOW leeftijd zit, bestaat er recht op 10 jaar partneralimentatie. Ook voor 50-plussers geldt de komende 7 jaar een uitzondering. De alimentatiegerechtigde heeft dan ook recht op 10 jaar. Een voorwaarde is wel dat het huwelijk minimaal 15 jaren heeft geduurd. De uitzonderingen hebben dus betrekking op 50-plussers.

Wanneer bestaat er recht op partneralimentatie?

Echtgenoten (geldt ook voor geregistreerde partners) hebben naar elkaar een onderhoudsverplichting. Deze verplichting blijft ook bestaan na een echtscheiding. De minst verdienende ex-partner heeft over het algemeen recht op partneralimentatie. De hoogte van de tegemoetkoming in het levensonderhoud kunnen de ex-partners onderling afspraken over maken. Er zijn manieren om het recht te berekenen. In de praktijk blijkt dat er vaak hulp voor wordt ingeschakeld.

Waarom wordt de duur ingekort?

Er wordt in de politiek al jaren gesproken over het inkorten van de partneralimentatie. De periode van 12 jaar wordt als onredelijk en niet meer van deze tijd ervaren. De ontvanger heeft geen prikkel om financieel het leven weer op te pakken. Tegenwoordig werken beide partners in de meeste gevallen, dus is de partneralimentatie ook minder belangrijk geworden.

Scheiden in 2019 of 2020 maakt een groot verschil

Het gaat dus een groot verschil maken of het gaat om een scheiding nog in 2019 of daarna. Vooral als er een groot verschil in inkomen zit tussen de partners. De ex-partner die ontvangt wil het liefst nog scheiden in 2019 en de partner met het hoogste inkomen tilt de scheiding het liefst over de jaarwisseling heen.

Het scheiden heeft ook met een kortere periode dat er recht bestaat op partneralimentatie financieel een grote impact op de ex-partners. Met een inkorting van 12 naar 5 jaar, worden de ex-partners sneller niet meer financieel afhankelijk van elkaar.

Meer weten of persoonlijk advies?

Gegevens